**להסיר מכשול** סטייק פילה סלמון יבואן פוודסטוק שווק תחת כשרות הבד"צ ללא אישור, זהו זיוף כשרות חמור