**להסיר מכשול** "טחינה יונת השלום" משתמשים בסמל הבד"צ ללא אישורנו, זהו זיוף כשרות חמור