**הוסרה ההשגחה מפיצה האט סניף נהריה יידע הציבור ויזהר**