לשאלות דחופות בענייני כשרות שלא בשעות פעילות המשרד ניתן ליצור קשר עם מזכיר הבד"צ 054-5640171