**להסיר מכשול** מאפיית עוגות ועוד משתמשים בסמל הבד"צ ללא אישורנו, זהו זיוף כשרות חמור