בד"צ בית יוסף

דינים הקשורים בפיצריות

דינים הקשורים לפיצה מתוך דברים שאמרנו בס"ד בי"ט אב תשס"ו לע"נ אמי מורתי מרת מרגלית בת זכייה ע"ה הגאון הרב משה יוסף שליט"א רבים מאיתנו נצרכים לא פעם לאכול דבר

בהלכות בישולי נכרים

הגאון הרב משה יוסף שליט"א  הלכות בישולי נכרים. א.   במה נוהג איסורם רק בשני תנאים יחדיו יש לאסור בישולי נכרים: א. שאין הדבר נאכל כמות שהוא חי. ב. שהמאכל עולה

בהלכות איסור חדש

בהלכות איסור חדש הגאון הרב משה יוסף שליט"א א. מהו איסור "חדש". נאמר בתורה (ויקרא כג, יד) 'ולחם וקלי וכרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה עד הביאכם את קרבן

הכוונה והמעשה

 הגאון הרב משה יוסף שליט"א   "ויקחו לי תרומה" לכאורה מהו "ויקחו", הרי צריך לומר ויתנו, כי את התרומה נותנים לבית המקדש, ולא לוקחים מבית המקדש. ועוד, רש"י שם מפרש,

אכילה מחוץ לבית

המאכלים מחוץ לבית… הגאון הרב משה יוסף שליט"א   היציאה לבתי מלון הפכה בזמן האחרון למנהג מדינה, אם זה לצורך שבתות עיון מטעם העבודה או מוסדות החינוך, אם לצורך נופש

ערכי הכשרות

ערכי הכשרות הגאון הרב משה יוסף שליט"א   מקור איסור אכילת מאכלות אסורות, למדוהו חכמים (ביומא לא.) מן הפסוק "אל תשקצו את נפשותיכם ולא תטמאו בהם ונטמתם בם" (ויקרא יא,

דרכי הכשרות בתעשיית היין

    בשנים האחרונות התפתח מאוד נושא היין ואיכותו, כשיקבים רבים מייצרים יינות יקרים לצבור הרחב, אולם לצערינו בתחום הכשרות עדיין ישנם יקבים אשר יינם הוא יין נסך, הואיל ומי

כשרות הנופשים

תקופה זו של השנה היא עונת הנופשים, כאשר בני תורה אשר בכל ימות השנה עמלים על התורה והעבודה, ועתה בהגיע ימי "בין הזמנים" חפצים לשנות אוירה ולחדש כוחות לקראת ימי

אודות בד"צ בית יוסף

בד"צ "בית יוסף" הוקם לפני למעלה מעשרים שנה על ידי מרן הראשון לציון הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל, אשר ראה את הצורך לאפשר לצבור היראים מבני עדות המזרח המבקשים לקיים

עוגת רצפים

באולם מסוים נערכה שמחה משפחתית, כשבעלי השמחה היו אנשים שאינם אמונים על שמירת התורה ומצוותיה, אולם בגלל שרבים מקרב בני המשפחה היו יראי ה' המקפידים על כשרות נאותה, ביקשו בעלי

סנפרוסט

ידוע ומובן לכל עד כמה גדולה היא המורכבות בנתינת כשרות לחברה המייצרת מזון בהיקף גדול, כי הדבר דורש מאמצים והכנה רבה עד שהצבור יוכל להנות ממוצר כשר למהדרין ללא כל

נופש למהדרין???

תקופה זו של השנה היא עונת הנופשים, כאשר בני תורה אשר בכל ימות השנה עמלים על התורה והעבודה, ועתה בהגיע ימי "בין הזמנים" חפצים לשנות אוירה ולחדש כוחות לקראת ימי

נאמנות המראה החיצוני

רבים כבר דשו בשאלה, האם אפשר לרכוש מוצרי בשר ועופות, ללא חותם כשרות של בד"צ בית יוסף, במקום בו המוכר הוא אדם חרדי, וחזותו החיצונית היא של אדם כשר, ירא

חתונת הדמים…

נזדמנו לאחרונה לשמחה באולם ידוע ומפואר, כשאנו, בני התורה היחידים במקום מתנזרים מהמאכלים הערבים שהוגשו לאורחים הרבים שגדשו את האולם, והנה החל אחד מאיתנו, בני התורה, לתמוה מדוע אי אפשר