**הוסרה ההשגחה ממפעל "יורוליין" יידע הציבור ויזהר**