טופס מכירת חמץ- נא לשלוח לפקס או למייל הרשומים

לחץ כאן להורדת הקובץ

נא לשלוח חזרה לפקס 02-6510580

או למייל 3@badatz.biz