** שימו לב הוקפאה הכשרות במסעדת פינתי ברח' כנפי נשרים בי-ם**