שימו לב! הופסקה הכשרות ב"מבשלות מידן" המספק בירה ללא גלוטן ואין הבד”צ אחראי יותר על כשרות המוצרים.