**הוסרה ההשגחה** ממסעדת אבו גוש שבקריית שדה התעופה, המסעדה לא כשרה! ידע הציבור וייזהר